VII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Σύσταση προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Μετά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού τα ιδρυτι­κά μέλη της Εταιρείας προβαίνουν στην εκλογή πενταμελούς προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και ενός μέλους της.

Σκοπός της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι η αρχική ορ­γάνωση και η λειτουργία της Εταιρείας και η προκήρυξη των πρώτων αρχαιρεσιών εντός 6 τουλάχιστο μηνών από της έγκρισης του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014