VI. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25 

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού

Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. το οποίο και οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους, για τους οποίους επιβάλλεται η τροποποίηση ή η συμπλήρωση αυτή.

Οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους σκοπούς και τις γενικές αρχές της Εταιρείας θεωρούνται θεμελιώδεις και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των σχετικών με την τροποποίηση του καταστατικού απαιτούνται: α) για την απαρτία η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή, και β) για τη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 όσων δικαιούνται να ψηφίσουν.

Άρθρο 26 

Διάλυση της Εταιρείας

Η Εταιρεία διαλύεται μόνον ύστερα από απόφαση της Γενι­κής Συνέλευσης, Τακτικής ή ‘Έκτακτης, κατά την ίδια διαδικα­σία, κατά την οποία ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο η λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του καταστατικού.

Η Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως διαλυμένη, όταν τα ενερ­γά μέλη αυτής επί τρία συνεχή έτη δεν είναι περισσότερα των 20.

Κατά τη διάλυση της Εταιρείας, το αρχείο, η βιβλιοθήκη και η περιουσία της περιέχονται σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο σχετικό Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή παρεμφε­ρές επιστημονικό σωματείο, το οποίο ορίζεται με την απόφαση διάλυσης της Εταιρείας.