III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε­ΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

 Εισφορά εγγραφής  – ετήσια συνδρομή

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβο­λή του ποσού των 20 (είκοσι) ευρώ κατά την εγγραφή τους στην Εταιρεία και σε ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 50 (πενήντα) ευρώ. Τα ποσά αυτά μετά την πάροδο έ­τους από την επικύρωση του παρόντος καταστατικού μπορούν να μεταβληθούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 

Δικαιώματα μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέ­γεσθαι”, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τα αντεπιστέλ­λοντα και επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου στις δημόσιες εκδηλώσεις, στα συ­νέδρια, στα συμπόσια και στα σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία με μειωμένα έξοδα συμμετοχής. Δι­καιούνται να λαμβάνουν δωρεάν τα δημοσιεύματά της και να συμμετέχουν ή να αναλαμβάνουν, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέρος σε έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία της ή με τη χρηματοδότησή της ή σε προγράμματα στα οποία μετέχει η Εταιρεία.

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας δύνανται να προΐστανται των επιστημονικών επιτροπών της, διοριζόμενα σ’ αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο και φροντίζουν για τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρείας, τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και την οργάνωση των εκδηλώσεων της Εταιρείας.

‘Άρθρο 11

 Διαγραφή μελών

Τα μέλη της Εταιρείας που δεν εκπληρώνουν τις οικονομι­κές τους υποχρεώσεις επί διετία ή δεν τηρούν το Καταστατικό ή λειτουργούν αντίθετα προς τα συμφέροντα της διαγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην πρώτη μετά τη διαγραφή τους Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και να ζητήσουν την επανεγγραφή τους, αν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκαν.