Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε:

1. παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου” για το ερχόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, καθώς και

2. αναβολή της ημερομηνίας εξέτασης της Μεθοδολογίας Έκπ/κής Έρευνας και του γνωστικού αντικειμένου.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 9/5/2017.

Νέα ημερομηνία εξέτασης Μεθοδολογίας Εκπ/κής Έρευνας και γνωστικών αντικειμένων είναι η 10/6/2017.

Για να δείτε την επικαιροποιημένη μορφή της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.