! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ !

 1ο Επιστημονικό Συνέδριο

Ανακοίνωση για το 1ο συνέδριο

afisa

Αξιολόγηση

των Σχολικών Μονάδων

και των Εκπαιδευτικών:Σύγχρονες Τάσεις,

Διλήμματα & Προοπτικές

Αθήνα, 28-29 Μαΐου 2016
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
(Κεντρικό Αμφιθέατρο : Γ. Καραμπατζός)

Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
Ωλένου 30, Κυψέλη, 11362 Aθήνα
http://www.eletea.gr
eletekpaxiol@gmail.com

 

Επιστημονική Επιτροπή

Κασσωτάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος
Κασιμάτη Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος
Κυριακίδης Λεωνίδας, Αντιπρόεδρος
Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Μέλος
Βέρδης Αθανάσιος, Μέλος
Γραμματικόπουλος Bασίλειος , Μέλος
Δημητρόπουλος Ευστάθιος, Μέλος
Δούκας Χρίστος, Μέλος
Ζμπάινος Δημήτριος, Μέλος
Καρατζιά – Σταυλιώτη Ελένη, Μέλος
Κουτούζης Μανώλης, Μέλος
Kωνσταντίνου Χαράλαμπος, Μέλος
Ντολιοπούλου Έλση, Μέλος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης , Μέλος
Πασιαρδής Πέτρος, Μέλος
Πασιάς Γεώργιος, Μέλος
Ρεκαλίδου Γαλήνη, Μέλος
Τσακίρη Δέσποινα, Μέλος,
Χανιωτάκης Νικόλαος, Μέλος

Οργανωτική Επιτροπή

Κασιμάτη Αικατερίνη, Πρόεδρος
Ζμπάινος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος
Μερκούρης Στυλιανός, Μέλος
Βέρδης Αθανάσιος, Μέλος
Παπαδοπούλου Αναστασία, Μέλος
Τραντάς Πέτρος, Μέλος
Χαλκιαδάκη Αθηνά, Μέλος
Πάνος Δημήτριος, Μέλος

Γραμματειακή υποστήριξη
Παπαδοπούλου Αναστασία , Συντονίστρια
Πάνος Δημήτριος
Φερεσίδη Καλλιόπη

Χώρος διεξαγωγής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Κεντρικό Αμφιθέατρο: Γεώργιος Καραμπατζός)
Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα

Θεματικές ενότητες
• Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου σε διεθνές επίπεδο: συστήματα, προβλήματα και σύγχρονες τάσεις
• Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή, παρούσα κατάσταση και προοπτικές.
• Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στoν ευρωπαϊκό: σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισής τους.
• Ιστορική εξέλιξη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι τη μεταπολίτευση (1974): ιστορική ανάλυση και αποτίμηση της σχετικής εμπειρίας.
• Αξιολόγηση των Ελλήνων εκπαιδευτικών από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα: προσπάθειες, αντιδράσεις και προτάσεις για το μέλλον.

Υποβολή εργασιών

Καλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με ανακοίνωση σχετική με τις παραπάνω θεματικές ενότητες, να αποστείλουν μέχρι τις 31-3-2016 περίληψη της ανακοίνωσής τους στην ελληνική και σε μια διεθνή ξένη γλώσσα (έως 300 λέξεις ανά γλώσσα) στις διευθύνσεις που αναγράφονται παρακάτω.
Η αποδοχή των σχετικών εργασιών θα εξαρτηθεί από την αξιολόγησή τους, η οποία θα γίνει από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής με βάση τη σημασία, την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους.
Οι ανακοινώσεις μπορούν να είναι:
α) κεντρικές ομιλίες,
β) εισηγήσεις σε ομάδες εργασίας και
γ) αναρτημένες εργασίες (posters).
Η τελική κατάταξή τους σε καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σε συνεργασία με την Επιστημονική.
Όλες οι εργασίες, εκτός των αναρτημένων ανακοινώσεων, θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, εφόσον πληρούν τους όρους δημοσίευσης, οι οποίοι θα καθοριστούν αργότερα.
Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Για το λόγο αυτό μαζί με την περίληψη της εργασίας αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η εργασία που υποβάλλεται (ή παραλλαγή της) δεν έχει αυτοτελώς δημοσιευθεί ή δεν έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συλλογικό έργο.
Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει στο Συνέδριο με μία μόνο ανακοίνωση, οι συντάκτες της οποίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τρεις.
Οι προτάσεις για εισηγήσεις, καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: eletekpaxiol@gmail.com ή ταχυδρομικά στα παρακάτω πρόσωπα:
α) Αικ. Κασιμάτη, Ωλένου 30, 11362, Κυψέλη, Aθήνα
β) Δ. Ζμπάινο, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Αθήνα
γ) Αν. Παπαδοπούλου, Μαγνησίας 41, 122 42, Αιγάλεω, Αθήνα

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής των περιλήψεων των ανακοινώσεων: 1η Φεβρουαρίου 2016
Πέρας υποβολής των περιλήψεων των ανακοινώσεων: 31η Μαρτίου 2016 (Παράταση: 10 Απριλίου 2016)
Πέρας αξιολόγησης των ανακοινώσεων: 15η Απριλίου 2016
Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής (με ανακοίνωση ή χωρίς ανακοίνωση): 1η Φεβρουαρίου – 20η Μαΐου 2016
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 28-29 Μαΐου 2016

Κόστος συμμετοχής
Μέλη της ΕΛ.ΕΤ.Ε.Α.: 20,00 €
Μη Μέλη της ΕΛ.ΕΤ.Ε.Α.: 40,00 €
Φοιτητές/σπουδαστές: 20,00 €
Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι συλλογικών φορέων: 30, 00 €
Το κόστος καλύπτει:
• το φάκελο του Συνεδρίου στον οποίο θα υπάρχουν όλες οι περιλήψεις των ανακοινώσεων,
• την παραλαβή των Πρακτικών του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή,
• καφέ και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί  στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, με αρ. λογαριασμού: 5057-082731-792 (δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης), ΙΒΑΝ: GR12 0172 0570 0050 5708 2731 792 (SWIFT-BIC: PIRBGRAA). Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη και η ένδειξη «Συνέδριο ΕΛΕΤΕΑ» και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο eletekpaxiol@gmail.com.

Σε όσους θα παρακολουθήσουν το σύνολο των εργασιών του Συνεδρίου θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω e-mail (eletekpaxiol@gmail.com) ή στα ακόλουθα τηλέφωνα :
α) 6979964186 (κα Κασιμάτη),
β) 6937192326 (κος Ζμπάινος) και
γ) 6972643581 (κα Παπαδοπούλου).

Για την Οργανωτική Επιτροπή,

Αικατερίνη Κασιμάτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής