Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το Τεύχος 6 – Καλοκαίρι 2020 του επιστημονικού περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση». Μπορείτε να μελετήσετε το τεύχος πατώντας εδώ ή απευθείας στο σύνδεσμο: http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΤΕΥΧΟΣ-6.pdf

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Γουλιέλμος Δούναβης, Δημήτρης Ζμπάινος

Εξετάζοντας παράγοντες που συνεισφέρουν στην επίδοση των μαθητών στα έργα μαθηματικών της TIMSS: μια διερευνητική μελέτη. Χλόη Γεωργίου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Σχεδιασμός ερωτήσεων στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης για μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Ζωή Κρόκου

Η αξιολόγηση της Δημιουργικής Γραφής στο Γυμνάσιο. Χρήστος Χαρακόπουλος, Αναστασία Τσιλιμένη

Ο εγγραμματισμός στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας του Γυμνασίου: ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Κερασία Φαφίτη, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου

«Μαθητής για μια Μέρα» (Shadowing): Εμπειρίες μάθησης στη σχολική τάξη. Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση

Η Αξιολόγηση του Έργου των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως δείκτης της αποτελεσματικότητάς. Αγγελική Λαζαρίδου, Πέτρος Καραγιαννόπουλος

Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα: Η περίπτωση των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων. Αναστασία Παπαδοπούλου

Η κοινωνική σύνθεση των δημόσιων σχολείων γονεϊκής επιλογής στην Ελλάδα. Αικατερίνη Νικολοπούλου

Συνεργασία νηπιαγωγών και γονέων στην εφαρμογή του Φακέλου Αξιολόγησης (Portfolio) των παιδιών: Οι απόψεις των γονέων. Ανθούλα Νεραντζίδου