Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το Τεύχος 5 – Χειμώνας 2020 του επιστημονικού περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση». Μπορείτε να μελετήσετε το τεύχος πατώντας εδώ ή απευθείας στο σύνδεσμο: http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΤΕΥΧΟΣ-5.pdf

Χρήση των δεδομένων από την διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών στα μαθηματικά για την έμμεση αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου: Αξιολόγηση των Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες. Αυγερινός Ευγένιος, Καραγεωργιάδης Αθανάσιος 
Σχέση ακαδημαϊκής επίδοσης και νοητικού δυναμικού στο ελληνικό σχολείο. Γκόγκος Γεώργιος, Μπελογιάννη Βασιλική, Ζμπάινος Δημήτριος
Εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τον μέντορα στην ομάδα. Καπαχτσή Βενετία, Ρούσσης Δημήτριος
Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη μετάβαση από τον Σχολικό Σύμβουλο στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου: προς μία νέα κατεύθυνση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; Καραμητόπουλος Θεόδωρος
Η καλλιέργεια μεταγνώσης ως το ανώτερο επίπεδο γνωστικής συνθετότητας. Κασιμάτη Αικατερίνη
Πλαίσιο για την αξιολόγηση της διδασκαλίας με στόχο την ανάδειξη και την κατάκτηση της “βαθιάς γνώσης”. Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα
Αυτοαξιολόγηση και δημοκρατικό σχολείο. Λιακοπούλου Μαρία
Η Α.ΔΙ.Π. στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. Μπρατάνη Ανδριάνα
Η αυτοαξιολόγηση στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ως παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας: μια κριτική προσέγγιση. Σούνογλου Μαρίνα
Το ζήτημα της ηθικής νομιμοποίησης της εκπαιδευτικής αξιολόγησης υπό το πρίσμα της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τσίτας Γεώργιος
Ο ρόλος, η χρησιμότητα και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Χαρακόπουλος Χρήστος, Τσιλιμένη Τασούλα