Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνέδρια και Ημερίδες της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, βάσει των επιλογών του κύριου μενού.