Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επιθεώρηση της Ελληνικής Εταιρίας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

σας προσκαλεί να υποβάλετε άρθρα σας που αφορούν όλες τις πτυχές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για το τεύχος του Χειμώνα 2020.

Το περιοδικό θα διαθέτει τον δικό του Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (ISSN), ενώ τα δημοσιευμένα άρθρα, που θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να μην έχουν υποβληθεί προηγουμένως για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Τα κείμενά σας μπορείτε να τα υποβάλετε μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019 ακολουθώντας τις Οδηγίες για τους/τις συγγραφείς και το Πρότυπο υποβολής άρθρων.Το κόστος δημοσίευσης ανέρχεται στα σαράντα (40) ευρώ για τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και στα εξήντα (60) ευρώ για τα μη μέλη.

Ο εκδότης                                                                                                                    Ο βοηθός εκδότη

Μιχάλης Κασσωτάκης                                                                                          Δημήτρης Ζμπάινος