Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι προδιαγραφές για τα προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης άρθρα των εισηγητών/-τριών.

Η υποβολή των άρθρων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30.11.2016.

Για να ανοίξετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.