Σας ενημερώνουμε πως η προθεσμία υποβολής περιλήψεων προς εισήγηση στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Α. παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου.