Αγαπητοί/ές,

Σας ενημερώνουμε για το ότι η υποβολή των άρθρων θα παραταθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Καλή συνέχεια!