Αγαπητοί/ές,

Σας ενημερώνουμε πως η ημερομηνία υποβολής των άρθρων για τα πρακτικά του Συνεδρίου της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης παρατείνεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2016.