Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για την Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

βάσει των επιλογών του κεντρικού μενού.

Καλή πλοήγηση!