Πρόεδρος

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

Δρ Αθηνά Χαλκιαδάκη, Εκπαιδευτικός

Δρ Καλλιόπη Φερεσίδη, ΜA, Eκπαιδευτικός