Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης έχουν ως εξής:

Επιστημονική Επιτροπή

Κασιμάτη Αικ., Πρόεδρος
Κυριακίδης Λ., Αντιπρόεδρος

Ανδρεαδάκης Ν.
Βάμβουκας Μ.
Βέρδης Α.
Γκότοβος A.
Γραμματικόπουλος B.
Δημητρόπουλος Ε.
Δούκας Χ.
Ζμπάϊνος Δ.
Καζαμίας Α.
Καρατζιά – Σταυλιώτη Ε.
Κουτούζης Μ.
Κωνσταντίνου Χ.
Μπουζάκης Σ.
Ντολιοπούλου Έ.
Παπακωνσταντίνου Γ.
Παπακωνσταντίνου Π.
Πασιαρδής Π.
Πασιάς Γ.
Πετροπούλου Ρ.
Ρεκαλίδου Γ.
Τραντάς Π.
Τσακίρη Δ.
Φλουρής Γ.
Χανιωτάκης Ν.
Χατζηδήμου Δ.

Οργανωτική Επιτροπή

Ζμπάινος Δ., Πρόεδρος
Κασιμάτη Αικ.
Παπαδοπούλου Α.
Αποστολόπoυλος Κ.
Βλάχου Μ.
Γιαννίκας Α.
Καραγιάννη Ευ.
Κουλουμπής Δ.
Κυρίτση Ν.
Λαγουδάκος Μ.
Μουράτογλου Ν.
Πάνος Δ.
Παπαγεωργίου Δ.
Στασινούλια Α.
Χαλκιαδάκη Α.