Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

βάσει των επιλογών του κεντρικού μενού.

Καλή πλοήγηση!