Πρόεδρος : Μιχαήλ Κασσωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Κασιμάτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Γενική Γραμματέας: Αναστασία Παπαδοπούλου, Μsc, Yποψηφία διδάκτωρ

Ταμίας : Αθανάσιος Βέρδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος: Δημήτριος Ζμπάινος, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου